Wat merken de omwonenden van de voorbereidende werkzaamheden?

Home > Markermeerdijken > Meest gestelde vragen > Vragen over voorbereidende werkzaamheden > Wat merken de omwonenden van de voorbereidende werkzaamheden?

Wat merken de omwonenden van de voorbereidende werkzaamheden?

De loswallen worden aan de waterzijde van de dijk aangebracht. Aanvoer van materiaal zoals grond en materieel zoals machines gebeurt zoveel als mogelijk via het water. U kunt geluid horen van de werkzaamheden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van damwanden. Daarnaast is het mogelijk dat personeel aan de binnenzijde van de dijk (landzijde) parkeert, uiteraard zal dit op een veilige manier gebeuren.  De vaargeulen worden uitgegraven door een kraan op een werkschip. De vrijkomende grond wordt met schepen afgevoerd. Ook hiervan kunt u geluid horen. De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds.