Wanneer zijn de voorbereidende werkzaamheden?

Home > Markermeerdijken > Meest gestelde vragen > Vragen over voorbereidende werkzaamheden > Wanneer zijn de voorbereidende werkzaamheden?

Wanneer zijn de voorbereidende werkzaamheden?

De Alliantie Markermeerdijken is op maandag 11 maart gestart met het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. De aanleg per loswal duurt ongeveer vijf maanden. Tegelijk met de aanleg van loswallen, worden vaargeulen uitgegraven. De loswallen en vaargeulen blijven gedurende de hele uitvoering van het project in gebruik. Na afronding van de dijkversterking worden de loswallen weer verwijderd.