Waarom gebruikt de Alliantie vaargeulen en loswallen?

Home > Markermeerdijken > Meest gestelde vragen > Vragen over voorbereidende werkzaamheden > Waarom gebruikt de Alliantie vaargeulen en loswallen?

Waarom gebruikt de Alliantie vaargeulen en loswallen?

Om tijdens de uitvoering van de dijkversterking hinder en overlast naar de omgeving te beperken, worden ruim negentig procent van de materialen per boot aan- en afgevoerd via het water. Bijvoorbeeld zand, klei, grond en stenen. Vanaf de centraal gelegen loswallen vervoeren we de materialen verder binnen het werkgebied.