Meest gestelde vragen over voorbereidende werkzaamheden

Home > Markermeerdijken > Meest gestelde vragen over voorbereidende werkzaamheden

Meest gestelde vragen over voorbereidende werkzaamheden

Hieronder vindt u een overzicht van vragen die er zijn over de voorbereidende werkzaamheden.

 • Wanneer starten de voorbereidende werkzaamheden?

  Op vrijdag 1 maart heeft de Voorzieningenrechter van de Raad van State twee verzoeken tot voorlopige voorzieningen afgewezen. Dit houdt in dat wij mogen beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking. De Alliantie heeft na de uitspraak dit proces in gang gezet en start op maandag 11 maart met het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. 

 • Wat zijn vaargeulen en loswallen en waar komen ze?

  Een loswal is een tijdelijk buitendijks werkgebied, opgebouwd uit lagen zand uit het Markermeer en met stenen bekleding. In het werkgebied komt een aanlegplaats waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Aan sommige loswallen komt een kadeconstructie, bij andere loswallen kan het schip aanmeren tegen een ponton. De loswallen zijn ca. 60 meter diep en 100 meter breed. Een loswal kan echter ook bestaan uit een grondpers (drijvend platform) voor het aanleggen van zand. De Alliantie legt ook buitendijkse transportbanen aan, waarover het materiaal en materieel dat nodig is voor de uitvoering vervoerd kan worden. 

  Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd in het Markermeer. Via deze vaargeulen met een breedte van 35 meter en diepte van 3,5 meter kunnen de schepen de loswallen bereiken. De geulen worden uitgegraven door een kraan op een werkschip. De vrijgekomen grond wordt met schepen afgevoerd.

  De acht vaargeulen en tien loswallen komen op strategische plekken langs de dijk. Een overzicht van de locaties vindt u hier.

 • Waarom gebruikt de Alliantie vaargeulen en loswallen?

  Om tijdens de uitvoering van de dijkversterking hinder en overlast naar de omgeving te beperken, worden ruim negentig procent van de materialen per boot aan- en afgevoerd via het water. Bijvoorbeeld zand, klei, grond en stenen. Vanaf de centraal gelegen loswallen vervoeren we de materialen verder binnen het werkgebied.

 • Hoe lang duren de voorbereidende werkzaamheden?

  In maart 2019 starten de aanleg van loswallen op diverse plekken langs de dijk. De aanleg per loswal duurt ongeveer vijf maanden. Tegelijk met de aanleg van loswallen, worden vaargeulen uitgegraven. De loswallen en vaargeulen blijven gedurende de hele uitvoering van het project in gebruik. Na afronding van de dijkversterking worden de loswallen weer verwijderd.

 • Wat merken de omwonenden van de voorbereidende werkzaamheden?

  De loswallen worden aan de waterzijde van de dijk aangebracht. Aanvoer van materiaal zoals grond en materieel zoals machines gebeurt zoveel als mogelijk via het water. U kunt geluid horen van de werkzaamheden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van damwanden. Daarnaast is het mogelijk dat personeel aan de binnenzijde van de dijk (landzijde) parkeert, uiteraard zal dit op een veilige manier gebeuren.  De vaargeulen worden uitgegraven door een kraan op een werkschip. De vrijkomende grond wordt met schepen afgevoerd. Ook hiervan kunt u geluid horen.

 • Wanneer wordt er gewerkt aan de vaargeulen en loswallen?

  Op deze website vindt u informatie over waar op welk moment wordt gewerkt aan vaargeulen en loswallen. De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds.