Locaties

Home > Markermeerdijken > Locaties

Locaties

In de periode 2018-2021 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per locatie lezen wat de actuele plannen zijn.

Op 11 juli 2017 besprak het dagelijks bestuur van HHNK het ontwerp projectplan voor de dijkversterking. Belangrijke elementen in de bespreking betroffen Hoorn, Scharwoude, Zeevang, Uitdam en Durgerdam. Het bestuur concludeerde dat door de inspanning van velen er nu een plan ligt dat door HHNK aan de provincie Noord-Holland kan worden aangeboden. Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland (bevoegd gezag) beoordelen de stukken om vervolgens de vergunningprocedure te starten. Naar verwachting vindt de tervisielegging eind 2017 plaats.

Gedurende de periode van tervisielegging worden meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude. Naar verwachting start de uitvoering van de dijkversterking vervolgens medio 2018.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze digitale nieuwsbrief (link opent in nieuw venster).