Durgerdam

Home > Markermeerdijken > Locaties > Durgerdam

Durgerdam

Beschrijving traject

De Uitdammerdijk kenmerkt zich door het smalle uiterlijk met een wandel-/ fietspad op de kruin van de dijk. In de kern Durgerdam ligt er een trottoir langs de weg en een voetpad aan de buitenzijde van de dijk. De weg ligt aan de voet van de dijk. Vanaf de kruin van de dijk is er aan de westzijde van de module buitendijks zicht op de Skyline van Amsterdam aan de overzijde van het IJ, met name IJburg is dichtbij. In deze module is het voorland van de polder IJdoorn op zijn breedst, met achter de polder het vuurtoreneiland. Het vuurtoreneiland fungeert als een duidelijk herkenbaar oriëntatiepunt, vooral vanaf het water.

Binnendijks op de dijk ligt Durgerdam, met een dicht lint van bebouwing direct aan de Markermeerdijk. Het kerkje van Durgerdam is van verre herkenbaar, het ligt centraal in het lint buitendijkse zijde, dichtbij de jachthaven. Vanuit de huizen van Durgerdam is er vol zicht over het IJmeer, de jachthaven en de (uitlopers van) de polder IJdoorn. Ook vanaf het water is het dorp herkenbaar, het is een beschermd dorpsgezicht. De weg ligt hier op de dijk. De gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing voor Durgerdam is inhoudelijk complex.

Met inwoners van het dorp Durgerdam en andere betrokkenen, de gemeente Amsterdam, de provincie en HHNK vond in de maanden februari – juli 2017 een aanvullend participatieproces plaats. Dit gebeurde in opdracht van HHNK, onder leiding van een extern bureau. Uit dit proces is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om samen met bewoners te zoeken naar een gedragen oplossing. Afgesproken is om nu nog geen keus voor een voorkeursvariant te maken, maar om tot september 2018 de tijd te nemen om een integraal participatieproces te doorlopen.

Samen met omwonenden, gemeente en provincie wordt dan ook gekeken hoe andere wensen meegenomen kunnen worden. Afgesproken is om voor Durgerdam een apart ontwerpprojectplan te maken en er naar te streven dit eind 2018 ter inzage te leggen. Meer informatie lees je in het nieuwsbericht van 6 juli.

Laatste nieuws over Durgerdam

Meer informatie en het laatste nieuws over het proces in Durgerdam vindt u op de website https://www.hhnk.nl/durgerdam/. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over dit specifieke traject.
 

Documenten en verslagen van omgevingsbijeenkomsten tot en met 2016: