Bewoners en belanghebbenden

Home > Markermeerdijken > Omgeving > Bewoners en belanghebbenden

Bewoners en belanghebbenden

De Markermeerdijken beschermen de inwoners van Noord-Holland tegen hoogwater. Maar tegelijkertijd is het een gebied waar u woont, werkt en recreëert. Daarom werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen met bewoners, bedrijven en overheden. Hiervoor organiseert HHNK diverse keukentafelgesprekken, ontwerpateliers en informatiebijeenkomsten. Zo bepalen we samen met de omgeving wat de beste maatwerkoplossing is.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de versterking van de Markermeerdijken? Dan kunt u zich abonneren op de digitale Markermeerdijken nieuwsbrief (link opent in nieuw venster).