Archeologie (video's)

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding > Archeologie (video's)

Archeologie (video's)

Bijzondere bodemvondsten Uitdammerdijk (NH Nieuws, juli 2020)

Nieuwe bestemming dijkpalen Markermeerdijken (NH Nieuws, juni 2020)Archeoligisch onderzoek verzonken dorp Etersheim (NH Nieuws, september 2019)