Adviesgroep

Home > Markermeerdijken > Omgeving > Adviesgroep

Adviesgroep

In de Adviesgroep Markermeerdijken zitten vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen. De adviesgroepleden komen meerdere keren per jaar samen om mee te praten over de plannen om de Markermeerdijken te versterken. Belangen die de adviesgroep vertegenwoordigt zijn onder andere:

  • Bewoners
  • Ondernemers
  • Natuur- en milieu
  • Recreatie
  • Landschap
  • Archeologie

Heeft u vragen of suggesties voor de Adviesgroep Markermeerdijken? U kunt de adviesgroep benaderen via de emailadressen in het document onderaan de pagina. Indien u niet weet welk adviesgroep lid u wilt benaderen, kunt u contact opnemen met HHNK.