Adviesgroep

Home > Markermeerdijken > Omgeving > Adviesgroep

Adviesgroep

Met gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar was de adviesgroep Markermeerdijken gedurende de afgelopen 10 jaar nauw betrokken bij de versterkingsplannen. Belangen die de adviesgroep vertegenwoordigde:

  • Bewoners
  • Ondernemers
  • Natuur- en milieu
  • Recreatie
  • Landschap
  • Archeologie

In februari 2017 heeft de Adviesgroep haar advies aangeboden.