Adviesgroep

Home > Markermeerdijken > Omgeving > Adviesgroep

Adviesgroep

De Adviesgroep Markermeerdijken, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen, kwam gedurende de planvormingsfase meerdere keren per jaar samen om mee te praten over de plannen. Belangen die de adviesgroep vertegenwoordigt zijn onder andere:

  • Bewoners
  • Ondernemers
  • Natuur- en milieu
  • Recreatie
  • Landschap
  • Archeologie