Start onderzoek - doet u mee?

Home > Markermeerdijken > Actueel-nieuwsbrief > Start onderzoek - doet u mee?

Start onderzoek - doet u mee?

RSS

We richten een onderzoekspanel op, een belangrijke graadmeter tijdens de uitvoering.

In 2018 start de uitvoering van de versterking van de Markermeerdijken. Voor de Alliantie aanleiding om het Markermeerdijkenpanel op te richten onder bewoners en ondernemers uit de dorpen en steden langs de dijk en uit het achterland. Het dijkenpanel wordt een belangrijke graadmeter tijdens de uitvoering voor de Alliantie. “De panelleden zijn onze ogen en oren in de omgeving. Meerdere keren per jaar willen we monitoren hoe zij de uitvoering ervaren”, aldus Ine Waterreus van de Alliantie Markermeerdijken. In de maand september worden mensen voor het eerste onderzoek benaderd om deel te nemen. 

Het eerste onderzoek start bewust voordat de uitvoering van de dijkversterking begint, omdat de Alliantie wil achterhalen hoe de mensen in het gebied het liefste worden geïnformeerd. “Misschien blijkt er uit het onderzoek dat mensen de voorkeur hebben voor persoonlijke bijeenkomsten als een spreekuur, en minder voor digitale media. Aangezien we de komende jaren nauw contact met de omgeving willen blijven houden, is dat voor ons belangrijke informatie”, aldus Waterreus.

Doet u ook mee?
Woont u tussen Hoorn en Durgerdam of in het achterland (omgeving van Zaandam of Purmerend) en vindt u het interessant om mee te denken? Dan kunt u zich aanmelden via https://goo.gl/jrEGHb. U krijgt dan één of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd (via internet of via papieren post). Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten.