Werkzaamheden vanuit de lucht gezien

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Werkzaamheden vanuit de lucht gezien

Werkzaamheden vanuit de lucht gezien

RSS

Bekijk de uitvoering van de dijkversterking van uit de lucht! Deze video geeft een prachtig overzicht van waar de Alliantie Markermeerdijken in mei 2020 in uitvoering is; opspuiten van de oeverdijk bij Hoorn, maken van een nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge, aanleg van een loswal bij gemaal Warder, aanleg van loswallen en een buitendijkse werkbanen tussen Edam en Warder én bij de Uitdammerdijk.