Welkom op de informatiemarkten

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Welkom op de informatiemarkten

Welkom op de informatiemarkten

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Bij een dijkversterking komt veel kijken. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van huizen, wat wordt gedaan om de gevolgen voor de natuur te beperken en hoe bouw je een dijk op slappe veengrond? Voor deze en meer onderwerpen organiseren we een drietal informatiemarkten over de dijkversterking op 30 oktober, 15 en 29 november. Van 16.00 tot 20.00 uur staan onze medewerkers klaar om geïnteresseerden te ontvangen. De inloopbijeenkomsten vinden plaats in het projectkantoor van de Alliantie aan de Hoogedijk 1D in Katwoude.

De volgende thema's komen aan bod tijdens de markt: tijdelijke maatregelen zoals het voorbelasten van grond, bereikbaarheid tijdens de bouw, natuur, archeologie en cultuurhistorie, zoeklocaties voor tijdelijke depots, loswallen en vaargeulen en vormgeving van bankjes, dijkbekleding, dijkpalen etc. Uiteraard zijn ook de oplossingen per dijkvak te zien inclusief foto impressies van de situatie voor en na versterking. Op de tekeningen staat welk type oplossing waar komt (bijv. een binnen- of buitenwaartse versterking, een oeverdijk of een damwand) en wat het maximale ruimtebeslag is. Daarnaast is de kadastrale kaart van de Markermeerdijken uit 1832 digitaal in te zien. Op de kaart is te zien hoe het gebied er in die tijd uitziet. In Uitdam is bijvoorbeeld mooi te zien dat de Uitdammer Dorpsstraat nog niet bestond en dat aan ook de Uitdammer Die nog niet was bebouwd.

Op de informatiemarkt is ook aandacht voor de procedures die bij de dijkversterking komen kijken. Zo start eind dit jaar het formele inspraaktraject voor de plannen en aangevraagde vergunningen. Nog niet alle informatie is overigens bekend. Zo is de planning waar wanneer gewerkt wordt, onderdeel van verdere uitwerking.