Welke steenbekleding komt op de dijk?

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Welke steenbekleding komt op de dijk?

Welke steenbekleding komt op de dijk?

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2020.

Hoe de dijk er na de versterking uitziet, wordt mede bepaald door de bekleding. Om de Markermeerdijken weer veilig te maken, is nieuwe steenbekleding nodig. Ter verfraaiing hergebruiken we op een aantal plaatsen langs de dijk ook historische steenbekleding.

Voorkeuren van bewoners

In juni en september hield de Alliantie informatiebijeenkomsten om inwoners van het gebied en andere belanghebbenden te informeren over de verschillende keuzemogelijkheden voor nieuwe steenbekleding en hergebruik van historische steenbekleding. Tot en met 18 september konden mensen digitaal hun voorkeur aangeven. In totaal zijn er meer dan 3.700 huishoudens aangeschreven om hun voorkeur uit te spreken over het type nieuwe steenbekleding en de wijze van hergebruik van historische steenbekleding. Uiteindelijk hebben 57 bewoners dit gedaan. Het hoogheemraadschap en de provincie hebben bij het besluit over de uiteindelijke bekleding de uitslag van deze peiling gevolgd.

Nieuwe steenbekleding: Basalton met basalt toplaag

65% van de mensen die de peiling hebben ingevuld, heeft voorkeur voor Basalton met een basalt toplaag als nieuwe steenbekleding. Deze Basalton wordt toegepast op alle dijkdelen waar nieuwe steenbekleding nodig is. Na de bijeenkomsten is nader onderzocht of het mogelijk was om de donkere kleur van de toplaag lichter te maken. Hier is een nieuwe, lichtere variant uit voortgekomen waarbij de kleur van basalt nog beter uitkomt.

Uit de peiling kwam ook naar voren dat bewoners graag in de speciaal daartoe aangewezen zones de historische steenbekleding hergebruikt zien in de kreukelberm: de berm onder de waterlijn aan de voet van de dijk. Ook hier is de voorkeur van de bewoners gevolgd.

Om meer recht te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en het monumentale karakter van de dijk zal de Provincie in haar vergunningvoorschriften enkele extra elementen opnemen, zoals het verbinden van ringslangverblijven met een sierlijst van historische steenbekleding en extra dijktrappen geaccentueerd met historische steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk. Verdere uitwerking van deze elementen volgt nog.

Meer informatie

Meer weten over de techniek achter de steenbekleding of de voorgelegde keuzemogelijkheden? Kijk op www.markermeerdijken.nl/dijkbekleding