Webcam op visdiefponton bij Hoorn

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Webcam op visdiefponton bij Hoorn

Webcam op visdiefponton bij Hoorn

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

De visdiefponton is op zondag 31 maart voor de kust van Hoorn geplaatst. Een webcam maakt dit broedseizoen dag en nacht beelden van de alternatieve broedlocatie, die binnenkort via deze website te bekijken zijn.

Bij de geplande werkzaamheden voor de dijkversterking treedt mogelijk verstoring op van broedlocaties van visdieven in de directe omgeving van de dijk. Om ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden niet leiden tot een achteruitgang in het aantal broedende visdieven, zorgt de Alliantie Markermeerdijken sinds 2015 jaarlijks voor een alternatieve broedlocatie in de vorm van een drijvend ponton. De visdiefponton heeft zijn waarde de afgelopen jaren bewezen: in 2018 hebben liefst 260 broedparen gebroed op het ponton dat optimaal voor broedende visdieven is ingericht. 

Verliefdheid

Dit broedseizoen wordt wederom een ponton ingezet voor de kust van Hoorn, als tijdelijke alternatieve broedlocatie tijdens voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking. Om het broeden van visdieven nauwgezet te kunnen volgen, zetten we dit jaar een webcam op de ponton. Op deze manier kan iedereen via onze website de perikelen van de visdieven volgen: van verliefdheid naar het eerste ei, naar de geboorte van het eerste jong en naar het uitvliegen.

Wanneer de beelden beschikbaar zijn op deze website, wordt later bekend gemaakt.