Waar komt u ons tegen?

Waar komt u ons tegen?

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Komende periode kunt u ons tegenkomen op vijf locaties langs de dijk voor archeologisch onderzoek onder water.

Wraklocaties en oude dijkresten
De hele waterkant van het plangebied is met behulp van een boot met een sonar en magnetometer onderzocht op mogelijk archeologisch interessante objecten. Een duikteam van onderwater archeologen doet vervolgens duikinspecties naar deze locaties. Tot nu toe zijn al op 25 plekken interessante resten gevonden. Niet alleen scheepswrakken, maar ook resten van oude dijken op verdronken voorland.

Archeologie zoveel mogelijk behouden
Het gebied rond de Markermeerdijken is zowel archeologisch als cultuurhistorisch gezien een rijk gebied. Voorafgaand aan de dijkversterking voeren we zorgvuldig archeologisch onderzoek uit. We proberen zoveel mogelijk de belangrijke archeologische resten in de bodem te behouden door er met de planvorming rekening mee houden. Niet alleen op het land, maar ook onder water.

Scheepwrak in de vaargeul Amsterdam-Lemmer