Waar komt u ons tegen?

Waar komt u ons tegen?

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Vanaf medio januari vinden op diverse plekken langs de dijk voorbereidende werkzaamheden plaats. Over de volle 33 km te versterken dijk wordt de kwaliteit van de steenbestorting onderzocht.

De werkzaamheden vinden plaats aan de kant van het Markermeer met behulp van een kleine graafmachine. Het werk duurt enkele weken en levert geen overlast op. Ook vinden er langs het hele traject boringen in het asfalt van de weg plaats om de wegfundering nader te onderzoeken. De weg blijft gedurende het werk gewoon open in beide richtingen.

Polder Zeevang

In polder Zeevang wordt in januari onderzoek gedaan naar de kabels en leidingen in de grond. Dat gebeurt door het graven van proefsleuven in de berm van de weg met klein materieel. De proefsleuven worden daarna direct weer gedicht. Tijdens het werk blijft de weg gewoon open.

Grondonderzoek

Vanaf 23 januari verricht firma Wiertsema aanvullend grondonderzoek op en rond de bestaande dijk in Hoorn en Scharwoude, nabij alle kunstwerken over het volledige traject en in Durgerdam. Ook in het Markermeer ter hoogte van Hoorn, Scharwoude en Durgerdam vindt onderzoek vanuit een boot plaats. Het onderzoek is nodig voor het verder detailleren van de ontwerpen.