Waar komt u ons tegen?

Waar komt u ons tegen?

RSS

Om de plannen voor de versterking af te ronden is veel kennis nodig van de samenstelling van de (onder)grond nabij de Markermeerdijken. Daarom vinden regelmatig onderzoeken plaats om de huidige situatie goed in kaart te brengen. Zo vindt aanvullend grondonderzoek plaats langs de dijk bij Zeevang. Ook vindt onderzoek op het water plaats om meer te weten te komen over de waterbodem. Dit gebeurde tot nu toe met boten, maar binnenkort ook met waterscooters.