Waar komt u ons tegen? Grondonderzoek op de dijk

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons tegen? Grondonderzoek op de dijk

Waar komt u ons tegen? Grondonderzoek op de dijk

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Bij een dijkversterking komt grond vrij én hebben we grond nodig. Om slim en duurzaam met grond om te gaan, onderzoeken we voordat de dijkversterking start op welke plaatsen langs de dijk de grond geschikt is om te hergebruiken.

Hoe doen we dat?
Of grond geschikt is voor hergebruik, beoordelen we door de bodemopbouw en de kwaliteit van de grond te onderzoeken. Dit doen we met grondboringen en laboratoriumonderzoek. Voor de boring steken we een grasplag af en draaien we een handboor in de dijk tussen één en vier meter diep. De verschillende lagen grond worden goed inzichtelijk gemaakt. Na de boring worden de gaten weer gedicht met gebiedseigen grond en de grasplag wordt teruggeplaatst.

Van elke boring wordt een kleine hoeveelheid grond in een laboratorium onderzocht op erosiebestendigheid. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we vaststellen of de aanwezige grond geschikt is voor hergebruik en op welke plaats. Op het buitentalud van de dijk is grond nodig met een hoge erosiebestendigheid omdat de dijk aan de buitenzijde wat te verduren heeft door bijvoorbeeld golfslag tegen de dijk. Aan de binnenzijde van de dijk kan grond gebruikt worden met een lagere erosiebestendigheid.

Waar doen we dat?
Het grondonderzoek wordt uitgevoerd op een aantal plaatsen op de dijk. Het werkgebied start net onder Hoorn en loopt tot aan het Kinselmeer. Er wordt gewerkt van noord naar zuid. Op plaatsen waar we gaan boren, zijn piketpaaltjes geplaatst. Nadat de boring op die locatie is gedaan, verwijderen we het piketpaaltje.

We werken voornamelijk in weilanden, direct naast de weg. Medewerkers zijn te herkennen aan oranje veiligheidshesjes en voor de verkeersveiligheid staat ter plaatse van het werk een pijlwagen.

Wanneer?
Het werk start half augustus en duurt naar verwachting ongeveer zes weken.