Waar komt u ons tegen? Bouwkundige opnames

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons tegen? Bouwkundige opnames

Waar komt u ons tegen? Bouwkundige opnames

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Medewerkers van de Alliantie doen veel onderzoek op en rond de dijk. Zo kunt u ons in het gebied tegenkomen voor onder andere het monitoren van bebouwing op en langs de dijk. Dit doet de Alliantie door boutjes op panden in te meten.

Een dijkversterking is ingrijpend en kan effect hebben op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld op de natuur, archeologie, en ook op bebouwing op en langs de dijk. Voordat het werk aan de dijk start, brengen we de huidige situatie zorgvuldig in kaart. Eén van de dingen die we daarvoor doen, is het monitoren van huizen en panden op en langs de dijk. Hiervoor zijn begin 2015 meetbouten aangebracht. Twee keer per jaar worden de boutjes ingemeten. Zo houdt de Alliantie de natuurlijke beweging van de panden in de gaten. Elke woning 'beweegt' van natura gedurende het jaar. Door minimale verschillen merkt je daar als bewoner meestal weinig van. Dit kan te maken hebben met de seizoenen en bijvoorbeeld het waterpeil in het Markermeer. In november 2016 is de vierde meting verricht. 

Resultaten van de metingen
Voordat het werk aan de dijk start worden de meetboutjes twee keer per jaar ingemeten, totdat de uitvoering van het werk start. Ook maken we een bouwkundige nulopname van elk pand. De gegevens van deze onderzoeken samen geven een goed beeld van de situatie voorafgaand aan de uitvoering van de dijkversterking (de 'nulsituatie'). Ook kan de Alliantie hiermee tijdens de uitvoering goed waarnemen of er verschillen zijn die door de werkzaamheden veroorzaakt worden. Tot aan de start van de uitvoering tijd zijn er nog geen invloeden van de werkzaamheden geweest en geven de gemeten hoogteverschillen tijdens de onderzoeksperiode een beeld van de autonome bewegingen van panden langs de dijk.

Zodra de resultaten van alle onderzoeken binnen zijn, worden deze aangeboden via een webomgeving met een persoonlijke inlogcode. Zodra de gegevens in een beveiligde omgeving online staan, ontvangen eigenaren van een woning en/of pand langs de dijk hierover bericht. Dit bericht ontvangen zij ongeveer een maand voordat de uitvoering bij hen voor de deur start.

Heeft u vragen over de metingen? Kijk dan bij de meest gestelde vragen over het bouwkundig onderzoek op de website. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar contact@markermeerdijken.nl