Waar komt u ons buiten tegen? (week 3)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 3)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 3)

RSS
Dit item is verlopen op 23-01-2020.

In week 3 (13-17 januari) is de Alliantie op tal van locaties aan de dijk aan het werk. In module 3 (Grote Waal en De Hulk) wordt zand opgespoten voor de aanleg van de oeverdijk, in module 7 (Polder Zeevang) wordt vanaf deze week gewerkt aan de realisatie van loswal 4. Ook in module 15 (Uitdammerdijk) worden vanaf het water voorbereidende werkzaamheden gedaan.

Bouwklankbordgroepen

De bouwklankbordgroepen voor de modules 1, 2 en 3 komen deze week bijeen in het wijkcentrum in Hoorn.

Damwanden loswal 4

Voor de realisatie van loswal 4 aan de IJsselmeerdijk tussen Warder en Edam (module 7, Polder Zeevang) starten we deze week met het plaatsen van damwanden. Deze werkzaamheden duren tot eind maart en gebeuren vanaf het water.

Werkzaamheden Uitdammerdijk

In module 15 (Uitdammerdijk) hervatten wij deze week de aanleg van een buitendijkse transportbaan. Dit gebeurt door middel van zand opspuiten. Ook starten wij deze week met het aanbrengen van zand voor loswal 10. Hiervoor is eerst een damwandenconstructie geplaatst.

Een video van de werkzaamheden in module 15 vindt u in onze nieuwsbrief van december.

Ketenpark Uitdam

Deze week gaan wij ten noorden van Uitdam verder met de aanleg van een ketenpark met parkeerplaatsen. In februari komt hier een bouwkeet voor de medewerkers van de Alliantie.