Waar komt u ons buiten tegen? (week 39)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 39)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 39)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.

Deze week wordt in module 15 (Uitdammerdijk) gestart met het graven van vier proefsleuven. De werkzaamheden gebeuren binnendijks. Het archeologisch onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam in opdracht van de Alliantie, moet uitwijzen of op deze plekken vroeger woningen hebben gestaan. Ook wordt er gezocht naar resten van een mogelijk kerkterrein.

Vaargeulen en loswallen

  • Loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk). Aanbrengen verticale drainage vanaf een ponton.
  • Module 13 (De Nes en Opperwoud): aanmeerlocatie voor crewboot realiseren.

Archeologisch onderzoek

Op 26 augustus is de Alliantie gestart met archeologisch onderzoek in het voorland bij Etersheim. De opgraving duurt enkele weken. De archeologen van Archeologie West-Friesland graven gefaseerd een achttal sleuven met een breedte van ongeveer zes meter, een lengte van ongeveer 20 meter en een halve meter diep. De eerste vondsten zijn inmiddels gedaan.

Bodemonderzoek bij inritten

In september/oktober wordt bodemonderzoek uitgevoerd bij inritten en puinverhardingen in de deelgebieden midden en zuid. Inzicht in de kwaliteit van de bodem onder de inritten en puinverhardingen is noodzakelijk om de verwerking van het vrijkomende materiaal vast te stellen. Onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een minigraver en handboor. Na de werkzaamheden wordt de verharding weer hersteld.