Waar komt u ons buiten tegen? (week 38)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 38)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 38)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.

De Alliantie Markermeerdijken werkt in week 38 aan vaargeulen en loswallen.Ook voeren wij deze week op diverse locaties grond- en bodemonderzoek uit. Op maandag 16 september is de laatste avond over dijkbekleding. In Etersheim wordt het archeologisch onderzoek op het voorland hervat.

Werkzaamheden Alliantie Markermeerdijken week 38 (16-20 september):

Vaargeulen en loswallen:

  • Baggeren vaargeul 5 (module 10, Noordeinde Volendam)
  • Aanbrengen verticale drainage loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk)
  • Uitvoeren grondonderzoek loswallocaties 3, 5 en 8

Laatste avond dijkbekleding

De laatste bijeenkomst over dijkbekleding is maandagavond 16 september van 19.00 tot 21.00 uur in ons projectkantoor. Deze avond is bedoeld voor deelgebied Midden (Etersheim-Volendam), maar ook bewoners uit de deelgebieden Noord en Zuid zijn welkom aan de Hoogedijk 1D. Uw voorkeur voor de dijkbekleding kunt u doorgeven tot en met woensdag 18 september.

Bodemonderzoek bij inritten

In september/oktober wordt bodemonderzoek uitgevoerd bij inritten en puinverhardingen in de deelgebieden midden en zuid. Inzicht in de kwaliteit van de bodem onder de inritten en puinverhardingen is noodzakelijk om de verwerking van het vrijkomende materiaal vast te stellen. Onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een minigraver en handboor. Na de werkzaamheden wordt de verharding weer hersteld.

Opgraving bij Etersheim

Op 26 augustus is de Alliantie gestart met archeologisch onderzoek in het voorland bij Etersheim. De opgraving duurt enkele weken. De archeologen van Archeologie West-Friesland graven gefaseerd een achttal sleuven met een breedte van ongeveer zes meter, een lengte van ongeveer 20 meter en een halve meter diep. De eerste vondsten zijn inmiddels gedaan.