Waar komt u ons buiten tegen? (week 37)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 37)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 37)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.

In de week van 9 tot en met 13 september wordt er gebaggerd bij vaargeul 5 (module 10) en vaargeul 8 (module 13). Ook deze week: bodemonderzoek bij inritten, plaatsen van waterspanningsmeters en archeologisch onderzoek in Etersheim.

Werkzaamheden week 37: (9-13 september):

Vaargeulen en loswallen:

  • Baggeren vaargeul 5 (module 10, Noordeinde Volendam)
  • Baggeren vaargeul 8 (module 13, Nes en Opperwoud)
  • Verwijderen zinkstukken loswal 4 (module 7, Polder Zeevang)
  • Herstelwerkzaamheden loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk)
  • Uitvoeren grondonderzoek bij loswallen 3, 5 en 8

Zakbaken en waterspanningsmeters

De Alliantie start deze week met het plaatsen van zakbaken en waterspanningsmeters langs het traject van de oeverdijk (modules 2 en 3). Dit gebeurt vanaf de boot Discovery. Zakbaken en waterspanningsmeters meten het 'gedrag' van de ondergrond als gevolg van de verschillende ophoogslagen. Dankzij deze meetinstrumenten kunnen wij de zettingsontwikkeling van de oeverdijk nauwgezet monitoren. Het opspuiten van de oeverdijk start begin oktober.

Bodemonderzoek bij inritten

In september/oktober wordt bodemonderzoek uitgevoerd bij inritten en puinverhardingen in de deelgebieden midden en zuid. Inzicht in de kwaliteit van de bodem onder de inritten en puinverhardingen is noodzakelijk om de verwerking van het vrijkomende materiaal vast te stellen. Onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een minigraver en handboor. Na de werkzaamheden wordt de verharding weer hersteld.

Plaatsen waterspanningsmeters

Deze week plaatst de Alliantie in module 15 (Uitdammerdijk) waterspanningsmeters in de te realiseren werkbaan. Dit doen we met een multicat en een werkschip.