Waar komt u ons buiten tegen? (week 36)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 36)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 36)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.

In week 36 (2-6 september) zijn er baggerwerkzaamheden bij de vaargeulen 3 (module 6) en 5 (module 10). Ook wordt bij loswal 4 (module 7) voorbereidend werk gedaan aan loswal 4. Loswal 10 (module 15) wordt deze week verder geëgaliseerd.

Op maandag 2 september houden wij bij Ootje Konkel in Scharwoude een informatiebijeenkomst over de aanleg van de oeverdijk (modules 2 en 3). Op dinsdagavond 3 september is bij De Doordrijvers aan de Uitdammerdijk (Amsterdam) een informatiebijeenkomst over het definitieve ontwerp van de dijkversterking en de start van de werkzaamheden in module 15.

In het Hoornse Hop wordt deze week betonning geplaatst. Dit gebeurt langs het gehele traject waar de oeverdijk wordt aangelegd (modules 2 en 3).Het gaat hierbij om gele boeien met een rood-wit-rood stopteken. Het gebied hierachter is tijdens de uitvoering verboden terrein. Op deze pagina vindt u een kaartje van de betonning.

Bouwkundige opnames

De Alliantie voert deze week bouwkundige opnames uit bij in totaal 46 woningen in Hoorn, Scharwoude en Schardam. Het gaat om woningen die binnen vijftig meter van de (toekomstige) oeverdijk liggen. De bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd.

Opgraving bij Etersheim

Op 26 augustus is de Alliantie gestart met archeologisch onderzoek in het voorland bij Etersheim. De opgraving duurt enkele weken. De archeologen van Archeologie West-Friesland graven gefaseerd een achttal sleuven met een breedte van ongeveer zes meter, een lengte van ongeveer 20 meter en een halve meter diep. De eerste vondsten zijn inmiddels gedaan.