Waar komt u ons buiten tegen? (week 35)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 35)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 35)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.

In de week van 26 tot en met 30 augustus wordt er op diverse locaties gewerkt aan vaargeulen en loswallen. Op 26 augustus begint de Alliantie met opgraving in het voorland bij Etersheim. De opgraving duurt enkele weken. De archeologen van Archeologie West-Friesland graven gefaseerd een achttal sleuven met een breedte van ongeveer zes meter, een lengte van ongeveer 20 meter en een halve meter diep.

Overzicht werkzaamheden vaargeulen en loswallen, 26-30 augustus:

  • Baggeren vaargeul 3 (module 6, Heintjesbraak en Warder)
  • Baggeren vaargeul 5 (module 10, Noordeinde Volendam)
  • Voorbereidende werkzaamheden loswal 4 (module 7, Polder Zeevang)
  • Veen opruimen bij loswal/vaargeul 10 (module 15, Uitdammerdijk). Meer info vindt u hier
  • Egaliseren locatie loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk)