Waar komt u ons buiten tegen? (week 31)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 31)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 31)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.
Werkzaamheden proefterp

Op maandag 29 juli voert de Alliantie Markermeerdijken graafwerkzaamheden uit bij proefterp de Weel en Etersheim. Er worden geulen gegraven om het overtollige water af te voeren uit de proefterpen.

In week 31 wordt ook weer een schouw uitgevoerd vanaf de dijk om zeker te stellen dat al het veen is opgeruimd. Mocht er onverhoopt toch veen aanspoelen dat ruimt de Alliantie dit op, indien nodig met een kraanschip. In week 29 en 30 heeft de Alliantie alle veenstukken opgeruimd, afkomstig van de afgeschoven loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk). Drijvend veen is niet gevaarlijk voor mensen of voor de dijk. Het is wel raadzaam om op te passen met een boot en er niet te dicht langs te varen. Mocht u toch nog veen signaleren in het gebied, neem dan contact met ons op.

In de weken 31, 32 en 33 zijn er geen baggerwerkzaamheden in verband met de bouwvak. De aanleg van de loswallen wordt na de bouwvak hervat.