Waar komt u ons buiten tegen? (week 30)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 30)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 30)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.

De Alliantie Markermeerdijken werkt in week 30 aan de vaargeulen 3 (module 6, Heintjesbraak en Warder) en 8 (module 13, De Nes en Opperwoud). Beide vaargeulen worden gebaggerd met een kraanschip. In week 29 is de Alliantie begonnen met het opruimen van veenstukken, afkomstig van de afgeschoven loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk). 

Deze werkzaamheden worden in week 30 hervat. Drijvend veen is niet gevaarlijk voor mensen of voor de dijk. Het is wel raadzaam om op te passen met een boot en er niet te dicht langs te varen. In week 30 voeren we ook een schouw uit om zeker te stellen dat alle veen is opgeruimd. Mocht u toch nog veen signaleren in het gebied, neem dan contact met ons op.

Op woensdag 24 juli wordt vanaf 7 uur in Schardam onderzoek gedaan naar de huidige kleibekleding van de dijk. Door de werkzaamheden zal de rijbaan gedeeltelijk worden afgesloten. Er worden verkeersregelaars ingezet. Als het werk in Edam is afgerond (na 1 of anderhalve dag), wordt in Edam soortgelijk onderzoek gedaan. de overlast voor de omgeving is minimaal.

Op woensdag 24 juli komen de bouwklankbordgroepen van de modules 1 t/m 3 bijeen in ons projectkantoor.

In de weken 31, 32 en 33 zijn er geen baggerwerkzaamheden in verband met de bouwvak. De aanleg van de loswallen wordt na de bouwvak hervat.