Waar komt u ons buiten tegen? (week 29)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Waar komt u ons buiten tegen? (week 29)

Waar komt u ons buiten tegen? (week 29)

RSS
Dit item is verlopen op 12-10-2019.

De Alliantie Markermeerdijken werkt in week 29 aan de vaargeulen 3 (module 6) en 8 (module 13). Beide vaargeulen worden gebaggerd met een kraanschip. Ook zijn wij deze week bezig bij de loswallen 4 (module 7) en 10 (module 15).

Het gaat om maatregelen die nodig zijn nadat de werkzaamheden aan de loswallen zijn stilgelegd.

Bij loswal 4 wordt donderdag zand aangebracht op de zinkstukken. Ten tijde van het stilleggen van de werkzaamheden werd de eerste ophoogslag op de zinkstukken aangebracht. Deze klus is niet volledig afgerond. Hierdoor is het zand op de zinkstukken langzaam weggespoeld. Om de zinkstukken niet te laten opdrijven wordt preventief een laag van circa een halve meter aangebracht met een kraanschip. 

Aansluitend vaart dit kraanschip naar loswal 10 om de boven water uitstekende veenstukken af te dekken met een laag zand. Dit moet voorkomen dat de brokken veen gaan afdrijven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden alleen op donderdag 18 juli, met een met mogelijke uitloop naar vrijdag 19 juli.