Voorkeur dijkbekleding doorgeven: t/m 18 september

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Voorkeur dijkbekleding doorgeven: t/m 18 september

Voorkeur dijkbekleding doorgeven: t/m 18 september

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Hoe de dijk er na de dijkversterking uit komt te zien, wordt medebepaald door de bekleding. Tot en met 18 september kunnen mensen hun voorkeur digitaal doorgeven.

Een deel van de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt op een andere plek langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden. Er zijn hierin nog diverse keuzes te maken en daar betrekken wij de omgeving graag bij.

Twee categorieën bekleding

Voor de nog te maken keuzes in de steenbekleding, zijn er twee categorieën: 

  • Nieuwe steenbekleding, geldend voor de gehele dijk van Hoorn tot aan Amsterdam; 
  • Hergebruik van historische steenbekleding (Noordse stenen en basalt), op een aantal specifiek aangewezen trajecten (‘gele zones’) binnen de dijkversterking. 

Kom naar de bijeenkomsten op 10, 12 of 16 september
We organiseren in september drie bijeenkomsten, per deelgebied één. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op de mogelijke keuzes voor nieuwe steenbekleding en welke mogelijkheden er specifiek in dat deelgebied zijn voor het gebruik van historische steenbekleding. Data:

  • Deelgebied Noord (Hoorn-Schardam) op 12 september, 19.00-21.00 uur
  • Deelgebied Midden (Etersheim-Volendam) op 16 september, 19.00-21.00 uur
  • Deelgebied Zuid (Pieterman-Durgerdam) op 10 september, 19.00-21.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats in ons projectkantoor in Katwoude aan de Hoogedijk 1D. In de genoemde tijdsblokken kunt u langskomen wanneer het u uitkomt.

Geef uw voorkeur voor dijkbekleding door 
We nodigen u van harte uit om uw voorkeur door te geven voor dijkbekleding. Dat van 9 tot en met 18 september met een online formulier via onderstaande knop:

Geef uw voorkeur door 

Wanneer worden keuzes gemaakt?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland samen een beslissing. De voorkeursstemmen wegen hierbij zwaar. Medio oktober 2019 verwachten we aan u terug te kunnen koppelen welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de dijkbekleding.  

Kijk voor meer informatie op de pagina over dijkbekleding.