Voorbereidende raadsvergadering gemeente Waterland

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Voorbereidende raadsvergadering gemeente Waterland

Voorbereidende raadsvergadering gemeente Waterland

RSS

Donderdagavond 12 maart was de Alliantie uitgenodigd door gemeente Waterland om een toelichting te geven op de dijkversterking en om toelichtende vragen van raadsleden te beantwoorden. Ook bewoners van Uitdam waren uitgenodigd als vertegenwoordiging van de stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging, en de parkmanager van Europarcs Uitdam.

De raad van Waterland gebruikt deze bijeenkomst om een beeld te vormen over actuele onderwerpen die in de gemeente spelen. In deze setting krijgt elke uitgenodigde partij vijf minuten om een toelichting te doen op de rol die hij of zij heeft bij dat onderwerp. Vanuit de Alliantie heeft alliantiemanager Reijer Baas een toelichting gegeven op het project. Een korte terugblik op de afgelopen jaren en een toelichting op de huidige stand van zaken waarin we wachten op de uitspraak van de Raad van State in de bodemprocedure. En een vooruitblik op de uitvoering van een van de grootste dijkversterkingen in Nederland, die deels op het grondgebied van gemeente Waterland gaat plaatsvinden.

Vragen

Na de spreektijd van alle partijen, konden vragen gesteld worden door raadsleden. Deze vragen gingen onder meer over steenbekleding, de geplande afsluiting van de Uitdammerdijk voor doorgaand verkeer tijdens de uitvoering van de dijkversterking, natuurmaatregelen en maatwerk in de versterkingsoplossingen. Maar bijvoorbeeld ook over de noodzaak van de versterking voor de 1,2 miljoen inwoners van Noord-Holland die achter de dijken leven.

De voorbereidende raadsvergadering is terug te zien via de website van lokale omroep PIM via deze link: https://channel.royalcast.com/waterland/#!/waterland/20200312_1