Vooraankondiging omgevingsbijeenkomsten

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Vooraankondiging omgevingsbijeenkomsten

Vooraankondiging omgevingsbijeenkomsten

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

In het nieuwe jaar organiseert de Alliantie voor de hele dijk weer omgevingsbijeenkomsten. Nieuw is dat nu duidelijkheid is over de doorlopende recreatieverbindingen tussen Hoorn en Amsterdam. Op de ene plek komt er een nieuw pad op de kruin van de dijk, op andere plekken achter of voor de dijk. Ook wordt er gebruik gemaakt van bestaande paden. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de inbreng van diverse belanghebbenden tijdens het voortraject. De eerder gepresenteerde principe-oplossingen voor de dijkversterking zijn niet gewijzigd, wel zijn er nu meer visualisaties beschikbaar. De data komen na de het kerstreces op de website.