Verzoeken om Voorlopige Voorziening afgewezen

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Verzoeken om Voorlopige Voorziening afgewezen

Verzoeken om Voorlopige Voorziening afgewezen

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Dinsdag 9 juli behandelde de Raad van State twee verzoeken om een Voorlopige Voorziening. Met een Voorlopige Voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Donderdag 18 juli deed de Voorzieningenrechter uitspraak: de verzoeken zijn afgewezen.

Wat betekent deze uitspraak?

De afwijzing van de verzoeken om een Voorlopige Voorziening betekent dat de Alliantie toestemming houdt om de voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden uit te voeren. Op dit moment baggeren we vaargeulen. In augustus hervat de Alliantie de werkzaamheden aan de loswallen. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de pagina ‘Wat gebeurt waar?’

Het materiaal voor de daadwerkelijke dijkversterking wordt straks zoveel mogelijk met schepen over het water aangevoerd om de overlast te beperken. Daarvoor baggeren we vaargeulen en leggen we loswallen aan waar de schepen kunnen lossen.

Tot de uitspraak in de bodemprocedure (zitting in oktober) worden alleen omkeerbare werkzaamheden uitgevoerd.

Link naar de uitspraak

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van State https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116605/201810151-5-r1/

Klik hier voor een eerder bericht over de procedure en de zitting https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/actueel-nieuwsbrief-dijkenpanel_285/item/raad-van-state-procedure-en-werkzaamheden_14002.html