Veilig parkeren Kinselmeer

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Veilig parkeren Kinselmeer

Veilig parkeren Kinselmeer

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Het Kinselmeer tussen Durgerdam en Uitdam is een populaire plaats voor recreanten. De recreatieverenigingen rond Kinselmeer hebben de wens om veilige parkeerruimte voor hun bezoekers te realiseren. Afgelopen week ondertekenden het hoogheemraadschap en de verenigingen een intentieovereenkomst om samen te zoeken naar het creëren van meerwaarde.

Het Kinselmeer ligt tussen Durgerdam en Uitdam en is een populaire plaats voor recreanten. De drie verenigingen hebben huisjes langs het meer staan. De verenigingen rond Kinselmeer hebben de wens om veilige parkeerruimte voor hun bezoekers te realiseren. Op drukke momenten, bijvoorbeeld tijdens zeilwedstrijden, hebben ze onvoldoende parkeergelegenheid op hun eigen terrein. Tijdens drukke perioden worden voertuigen in de dijk geparkeerd. Vanwege de kronkelige dijk en de vele bochten kan dat een onoverzichtelijke en onveilige situatie opleveren. In de verdere uitwerking van de plannen en ontwerpen wordt gekeken of  de dijkversterking kansen biedt om de parkeergelegenheid op eigen terrein uit te breiden. Met de intentieovereenkomst onderschrijven de partijen de wens om hierin samen op te trekken.

Op de foto vlnr: Ad van den Broek (voorzitter Watersportvereniging De Doordrijvers), Jan Willem Sligting (voorzitter Vereniging Kinselmeerzicht), Hans Reygwart (voorzitter Vereniging Recreanten aan het Kinselmeer), Kees Stam (hoogheemraad, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).