Veel belangstelling informatiemarkten

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Veel belangstelling informatiemarkten

Veel belangstelling informatiemarkten

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Op 8 en 14 februari organiseerde de Alliantie informatiemarkten over de dijkversterking. Veel bewoners en belangstellenden bekeken tekeningen van de ontwerpen en van de doorlopende fiets- en wandelverbinding van Hoorn tot Amsterdam.

Medewerkers van de Alliantie beantwoordden vragen over de dijkversterking, innovatieve technieken en archeologie. Medewerkers van de provincie gingen in gesprek met bewoners over het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Vragen over recreatiepaden en voorlanden
Behalve ontwerpen van de verschillende locaties was er ook informatie over natuur in het gebied, voorbereidende werkzaamheden en een vooruitblik op de uitvoering. Veel belangstelling was er voor de digitale lokale kaarten waarbij ingezoomd kon worden op percelen van bewoners. Zo was te zien hoe de dijk er in hun buurt uit komt te zien. Er waren veel vragen over de ligging van de fiets- en wandelverbinding langs de hele dijk en over de voorlanden bij Zeevang. Deze voorlanden zijn een verwijzing naar cultuurhistorie, vroeger lagen hier ook voorlanden. En ze kunnen de bestaande natuurwaarden versterken. Voor de veiligheid zijn de voorlanden niet nodig; de buitenwaartse versterking voorziet in bescherming tegen overstromingen. Afgesproken is dat de vorm en ligging nader wordt uitgewerkt met bewoners en belanghebbenden.

Uitdam Dorp en Durgerdam
Voor de modules Uitdam Dorp en Durgerdam zijn tijdens de omgevingsbijeenkomsten geen ontwerpen gepresenteerd. Het dijkontwerp is voor deze modules nog niet definitief. Na nadere bestuurlijke afstemming vinden aparte bijeenkomsten plaats voor bewoners van Uitdam Dorp en Durgerdam.

Tekeningen van de concept ontwerpen en de fiets- wandelverbinding zijn te vinden per module op de pagina locaties.