Veel belangstelling informatieavond Stadsstrand Hoorn

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Veel belangstelling informatieavond Stadsstrand Hoorn

Veel belangstelling informatieavond Stadsstrand Hoorn

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

De inloopavond over het Stadsstrand Hoorn/module 2 op woensdag 8 mei is druk bezocht. Ondanks concurrentie van Ajax kwamen bijna driehonderd bezoekers (raadsleden, omwonenden en overige belangstellenden) kijken naar de nieuwste schetsen van het Stadsstrand en het technisch ontwerp van de oeverdijk. 

De gemeente Hoorn organiseerde de bijeenkomst in schouwburg Het Park, in samenwerking met de Alliantie. Veel bezoekers lieten zich door medewerkers van de Alliantie informeren over het ontwerp van de oeverdijk, de wijze waarop die wordt aangelegd en de planning van de (voorbereidende) werkzaamheden.

De gemeente presenteerde op vijf panelen de nieuwste schetsen van het Stadsstrand, dat op de oeverdijk wordt gerealiseerd. Er was veel enthousiasme over het ontwerp met glooiingen, bloemrijke vegetatie en struikgewassen die op warme dagen voor beschutting zorgen. Zorgen waren er ook, met name over parkeer- en geluidsoverlast. Bezoekers konden tips en suggesties indienen, die de gemeente meeneemt in de totstandkoming van het definitieve ontwerp.

De nieuwe schetsen en overige informatie over het Stadsstrand zijn te zien op de website van de gemeente Hoorn.