Update plannen dijkversterking

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Update plannen dijkversterking

Update plannen dijkversterking

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Inmiddels is de Alliantie Markermeerdijken een half jaar aan de slag. Hoe staat het met de plannen voor de dijkversterking? Tijd voor een update.

Het alliantieteam is in januari gestart met het opnieuw analyseren van de veiligheidsopgave. Door welke oorzaken (faalmechanismen) is de dijk afgekeurd en met welke technieken en oplossingen  kan de veiligheid worden hersteld? Er is daarbij gebruik gemaakt van alle informatie die de afgelopen jaren is verzameld en alle nieuwe kennis en ervaring die met de marktpartijen aan boord is gekomen.

Het gaat daarbij om diverse onderzoeken en om informatie voortgekomen uit gesprekken en bijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden. Naast informatie over bestaande en nieuwe technieken en grondsamenstelling onder en langs de dijken vormen ook de verzamelde waarden belangrijke input. Bij waarden kan gedacht worden aan zaken als wonen langs de dijk, de West-Friese omringdijk, het gebruik van noordse steen, natuur, recreatie, (onderwater)archeologie en dergelijke.

Plannen bespreken met bewoners

Tot en met de zomer werkt het alliantieteam aan de ontwerpen. Voor een aantal locaties waar we meerdere oplossingsmogelijkheden zien, gaan we voor de zomervakantie met de omgeving in gesprek. Na de zomervakantie volgt een actief omgevingsproces voor alle andere locaties om ontwerpen toe te lichten en te bespreken hoe wensen en belangen zijn verwerkt in het ontwerp. Aan het einde van het jaar zal naar verwachting de besluitvorming over het Projectplan Waterwet plaatsvinden. Daarna volgt ter inzage legging van de plannen door de provincie.

Concept resultaten Bewezen Sterkte

Parallel aan het ontwerpen werkt het alliantieteam met Rijkswaterstaat mee aan een onderzoek naar de ontwikkeling van een toetsmethodiek voor binnenwaartse stabiliteit die meer recht doet aan eerder in de praktijk gebleken sterkte van dijken (kortweg Bewezen Sterkte). De Markermeerdijken doorstonden eind jaren negentig een situatie met hoog water en zijn misschien sterker zijn dan uit de rekenmodellen blijkt.

De eerste onderzoeksresultaten naar Bewezen Sterkte zijn recent opgeleverd. Ze liggen nu voor een kwaliteitsbeoordeling bij gerenommeerde Nederlandse en internationale experts op het gebied van waterveiligheid. Hoewel het nog een conceptrapport betreft en er dus nog reviews plaatsvinden, is voorlopig geconcludeerd dat Bewezen Sterkte op ongeveer een derde van de Markermeerdijken toepasbaar is en impact kan hebben.

De hamvraag is of Bewezen Sterkte op die plekken zoveel impact heeft dat geen versterking meer nodig is? Op dit moment kunnen er nog geen conclusies getrokken worden. Er is sprake van een groot aantal onzekerheden dat nog wordt uitgezocht. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zullen we dat bekend maken. Naar verwachting zal dat dit najaar zijn.

In juli komt de Adviesgroep Markermeerdijken weer bijeen om te worden bijgepraat over de stand van zaken van het ontwerp en Bewezen Sterkte.