Uitvoering dijkversterking ligt stil vanwege winters weer

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Uitvoering dijkversterking ligt stil vanwege winters weer

Uitvoering dijkversterking ligt stil vanwege winters weer

RSS

De uitvoeringswerkzaamheden aan de Markermeerdijken liggen sinds maandag 8 februari zo goed als stil. "Op vrijdag 5 februari zijn gezien de zeer ongunstige weersvoorspellingen (wind, vorst en sneeuw) grondpers de Texel en drijvend materiaal uit voorzorg naar binnen gesleept’’, zegt Robert van ’t Riet, realisatiemanager in deelgebied Noord.

Het Markermeer is door de vorst grotendeels dichtgevroren en daarvoor voor onze zandschepen niet toegankelijk. In de week van 8 tot 12 februari lagen de uitvoeringswerkzaamheden stil. Deze week (15-19 februari) wordt in de modules 3 (Grote Waal en De Hulk) en module 15 (Uitdammerdijk) weer gestart met het aanbrengen van verticale drainage. Mocht het Markermeer weer toegankelijk worden voor onze zandschepen en wij in de loop van de week de werkzaamheden kunnen hervatten, dan geven wij dat aan op deze site. De Alliantie wil benadrukken dat het niet toegestaan is om het werkgebied van de dijkversterking te betreden, ook niet via het ijs. 

Wateroverlast
De harde oosterwind in combinatie met hoogwater, het gevolg van veel afvoer vanuit Duitsland via de Rijn en de IJssel, zorgde in het weekend van 6 en 7 februari voor de nodige wateroverlast in buitendijkse gebieden aan het Markermeer. De buitendijkse recreatiegebieden Het Slobbeland in Volendam, Strandbad Edam en zwembad Warder stonden (deels) onder water. Ook bij Europarcs in Uitdam was enige wateroverlast bij de opritten van het park. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier schoot de plaatselijke brandweer in Volendam te hulp met pompen, die zijn gebruikt om het water op het Slobbeland weer af te voeren.

HHNK heeft gisteren aan de Laagschardammerweg in Schardam nabij gemaal C. Mantel een oude coupure dichtgezet. Door het overstromen van het voorland dreigde water via deze coupure de polder in te stromen.

Loswallen
De buitendijkse werkbanen en loswallen ondervonden geen problemen van de harde storm en het hoogwater, aldus veiligheidscoördinator Ruud Buren van de Alliantie Markermeerdijken. Volgens Buren is de waterveiligheid geen moment in het geding geweest: ‘’Maar we blijven het natuurlijk constant in de gaten houden.’’