Uitspraak Raad van State uitgesteld

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Uitspraak Raad van State uitgesteld

Uitspraak Raad van State uitgesteld

RSS

Op 29 en 30 oktober 2019 diende de bodemprocedure bij de Raad van State, waar de beroepen van acht partijen tegen de aanpak van de dijkversterking zijn behandeld. De Raad van State neemt over het algemeen een termijn van 6 weken in acht voor een uitspraak.

Begin december en medio januari ontvingen alle partijen een brief dat deze termijn met 6 weken verlengd werd. Op 26 februari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten laten weten dat de termijn opnieuw wordt verlengd met 6 weken.Uitspraken in bodemprocedures worden gedaan op een woensdag. De nieuwe uitsteltermijn loopt tot woensdag 15 april. Of de uitspraak dan op woensdag 15 april komt, is niet te zeggen: de uitspraak kan eerder komen dan over zes weken, maar in principe kan er na deze termijn wederom uitstel komen.

Lees voor meer informatie over de procedure het artikel hierover in de digitale nieuwsbrief http://nieuwsbrief.markermeerdijken.nl/nieuwsbrief-november-2019#!/uitgebreidezitting-raad-vanstate