Toelichting keuze Durgerdam

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Toelichting keuze Durgerdam

Toelichting keuze Durgerdam

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Begin december heeft de Alliantie Markermeerdijken een keuze voor de principe-oplossing bij Durgerdam gemaakt. De Alliantie licht graag toe hoe zij tot deze keuze is gekomen.

Om inzicht te krijgen in het afwegingsproces zijn hiervoor verschillende documenten op de website gepubliceerd. Onderaan op deze pagina vindt u een link naar de keuzematrix. De matrix is een werkdocument van de Alliantie om inzicht te krijgen in de effecten van mogelijke varianten. Ook vindt u er links naar de toelichting op de voorgenomen keuze, kaartmateriaal en fotovisualisaties.

Omgevingsbijeenkomst 23 januari (UPDATE: Deze bijeenkomst is geannuleerd)
Op maandag 23 januari organiseert de Alliantie een omgevingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst licht de Alliantie toe hoe zij tot de keuze voor de principe oplossing is gekomen voor de dijkversterking in Durgerdam. Bewoners van Durgerdam ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Vervolg: verfijnen ontwerp
In het eerste kwartaal van 2017 werkt de Alliantie in overleg met belanghebbenden aan het verfijnen van het ontwerp. In deze periode vraagt de Alliantie belanghebbenden om mee te denken over onder andere de exacte locatie van de dijk, de bekleding (bijvoorbeeld een grijze dijk met stenen bekleding of een groene dijk met begroeiing) en de exacte afmetingen (een hogere, smalle dijk of een lagere bredere dijk). Nadere informatie hierover volgt.

Documenten en links

Let op: de keuzematrix is een omvangrijk document. Door in te zoomen in het pdf document wordt de tekst leesbaar.