Toegankelijkheid recreatievoorzieningen aanleg oeverdijk

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Toegankelijkheid recreatievoorzieningen aanleg oeverdijk

Toegankelijkheid recreatievoorzieningen aanleg oeverdijk

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2020.

De Alliantie Markermeerdijken is medio september gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de oeverdijk bij Hoorn en Scharwoude. Het opspuiten van de oeverdijk is begin oktober gestart. De werkzaamheden worden vanaf het water verricht. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving beperkt. De werkzaamheden hebben wel invloed op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van recreatievoorzieningen.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden ten behoeve van de oeverdijk leiden vooralsnog niet tot wegafsluitingen. Het voetpad dat van de schouwburg naar het strand Zon en Vreugd loopt is vanaf het voorjaar van 2020 (maart/april) niet langer bereikbaar. Voetgangers kunnen hun weg vervolgen over het pad langs de speelweide en over de kruin van de bestaande dijk. De speelweide wordt dan afgesloten met bouwhekken, omdat het onderdeel uitmaakt van het werkterrein voor de aanleg van de oeverdijk.

Toegankelijkheid

Tijdens de aanleg van de oeverdijk is het werkterrein verboden gebied voor onbevoegden t.b.v. de veiligheid. Aan de waterzijde wordt het werkterrein afgezet met betonning met een rood-wit-rood stopteken (zie afbeelding). Het is verboden om binnen de betonning te varen of te zwemmen. Ook aan de kant wordt het bouwterrein gemarkeerd door borden langs het traject van de oeverdijk.   

Strandjes

Eind september worden alle strandjes vanaf de schouwburg tot aan gemaal Westerkogge afgesloten. Het is hier dan niet langer mogelijk om te zwemmen in verband met de aanleg van de oeverdijk. Het steigertje aan de Westerdijk blijft toegankelijk voor zwemrecreanten. Het zwemgebied begrenzen wij met een ballenlijn t.b.v. de veiligheid. Dit om te voorkomen dat mensen richting de werkzaamheden aan de oeverdijk gaan zwemmen. Om dezelfde reden zijn waarschuwingsborden geplaatst. De ballenlijn blijft liggen tot aan de start van de uitvoering van module 1 (Hoorn Binnenstad).

Westerkogge

In het voorjaar van 2020 start tevens de aanleg van de oeverdijk ten zuiden van gemaal Westerkogge. Ook de strandjes vanaf gemaal Westerkogge tot de Bedijkte Waal in Schardam worden dan afgesloten voor zwemrecreatie. Het badhuis op het voorland zal worden afgesloten d.m.v. bouwhekken in verband met de nabijheid van de werkzaamheden. Daar waar de oeverdijk tijdelijk het voorland raakt of aansluit op de bestaande dijk (dit is bij de strekdammen bij de speelweide, de schouwburg in Hoorn, gemaal Westerkogge en de Bedijkte Waal), wordt het werkterrein afgezet met bouwhekken/afrastering.