Start voorbereiding dijkversterking Markermeerdijken begin 2019

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Start voorbereiding dijkversterking Markermeerdijken begin 2019

Start voorbereiding dijkversterking Markermeerdijken begin 2019

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.
Zeeolifant Boskalis

In 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met werkzaamheden ter voorbereiding op de dijkversterking. Tijdens de versterking werken we zoveel mogelijk vanaf het water om de overlast naar de omgeving te beperken. Om er voor te zorgen dat de schepen de kust kunnen bereiken en om te kunnen laden en lossen, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden bestaan uit het graven van vaargeulen en aanleggen van loswallen.

Lossen, laden en baggeren
Een loswal is een tijdelijk buitendijks werkgebied van zand. In het werkgebied komt een aanlegplaats waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen kunnen lossen en laden. 

Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden er vaargeulen gebaggerd in het Markermeer. Via deze vaargeulen kunnen de schepen de loswallen bereiken.

Planning
De aanleg van de eerste loswallen start in februari 2019. De aanleg van een loswal duurt ongeveer vier maanden. Op hetzelfde moment worden de vaargeulen uitgegraven. De loswallen en vaargeulen blijven gedurende de hele uitvoering van het dijkversterkingsproject in gebruik. Na afronding van de dijkversterking worden de loswallen weer verwijderd.

Hieronder kunt u de overzichtskaart bekijken waar de vaargeulen en loswallen komen.