Start voorbereidende werkzaamheden

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Start voorbereidende werkzaamheden

Start voorbereidende werkzaamheden

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Op vrijdag 1 maart heeft de Voorzieningenrechter van de Raad van State twee verzoeken tot voorlopige voorzieningen afgewezen. Dit houdt in dat wij mogen beginnen met voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden voor de dijkversterking. De Alliantie heeft na de uitspraak dit proces in gang gezet en start op maandag 11 maart met de voorbereidende werkzaamheden. Wat er gebeurt en waar, staat op deze pagina aangegeven.

Het werk bestaat uit het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. In maart starten wij met het baggeren van de eerste vaargeulen en het realiseren van losvoorzieningen tussen Uitdam en Durgerdam (vaargeul/loswal 10) en ten noorden van Uitdam (vaargeul/loswal 8). De overige vaargeulen en loswallen volgen in de maanden daarop.

Over het water

Vaargeulen en loswallen zijn nodig omdat de Alliantie circa 95 procent van het benodigde materiaal en materieel voor de dijkversterking over het water gaat aanvoeren. Op deze manier blijft de overlast voor de omgeving beperkt.

Laden en lossen

Vaargeulen zorgen ervoor dat schepen ook op ondiepe stukken van het Markermeer de buitendijkse loswallen kunnen bereiken. Een loswal is een tijdelijk werkgebied waarop schepen materiaal en materieel kunnen laden en lossen.

Informatie op de website

Op deze website vindt u actuele informatie over waar gewerkt wordt. Voor vragen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0299-22451. Mailen kan ook: contact@markermeerdijken.nl