Stand van zaken: verfijnen ontwerpen en voorbereiden uitvoering

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Stand van zaken: verfijnen ontwerpen en voorbereiden uitvoering

Stand van zaken: verfijnen ontwerpen en voorbereiden uitvoering

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

In 2019 start de versterking van de Markermeerdijken. Op dit moment liggen de plannen voor de dijkversterking nog ter inzage en kan beroep ingesteld worden. Medewerkers van de Alliantie werken op dit moment aan het verder uitwerken van de ontwerpen om de dijk weer veilig te maken. Ook zijn we bezig met voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de dijkversterking te kunnen starten. 

Uitvoering voorbereiden 
Tijdens de dijkversterking werken we zoveel mogelijk vanaf het water, dus voeren we materialen aan per boot. Om ruimte te maken voor boten om de kust te bereiken en om ze te laten laden en lossen, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het graven van vaargeulen en aanleggen van loswallen. Ruim voor de start informeren we omwonenden over de werkzaamheden en wat zij daarvan merken. 

Ontwerpen verfijnen 
Ontwerpen en versterken is maatwerk. Elke dijkmodule heeft een eigen versterkingsoplossing en elke versterkingsoplossing heeft een eigen bouwtijd. Bij het maken van de ontwerpen werken we van grof naar fijn. Bij de ene module is daar meer tijd voor nodig dan bij de andere. Dit betekent dat niet alle ontwerpen op hetzelfde moment gereed zijn en dat we niet overal tegelijk starten met de uitvoering. Voordat de uitvoering van de dijkversterking in een module start, informeren we bewoners en andere belanghebbenden over de uitgewerkte ontwerpen.  

Inrichting van de dijk 
Wanneer de verfijnde ontwerpen van de dijkversterking gereed zijn voor uitvoering, weten we hoe de veiligheidsoplossing van de dijk er in detail uit komt te zien. Dat is het moment dat we samen met de omgeving willen kijken naar de uiteindelijke inrichting van de dijk. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over de bekleding van de dijk zoals soorten steenbekleding of wat voor soort grasmengsel er gebruikt gaat worden. En over meubilair zoals bankjes en prullenbakken.  

Planning 
Tijdens de uitvoering van de dijkversterking werken we op meerdere locaties tegelijk. Zo kunnen we werk combineren en efficiënt gebruik maken van materiaal en materieel. De uitvoeringsplanning staat nog niet vast. Zodra deze bekend is, delen we de planning met betrokkenen en op de website