Rond de zomer duidelijkheid over aanpassingen dijkversterkingsplan

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Rond de zomer duidelijkheid over aanpassingen dijkversterkingsplan

Rond de zomer duidelijkheid over aanpassingen dijkversterkingsplan

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Van 14 december tot 24 januari lagen de dijkversterkingsplannen ter inzage. Gedurende die periode kon op de plannen gereageerd worden. Er zijn 140 zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden nu bestudeerd en beantwoord. Tegen de zomer is duidelijk of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen van het versterkingsplan. 

De provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken verwerken de zienswijzen in een Nota van Antwoord. In de Nota komt een overzicht van alle zienswijzen en is te lezen of zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen in het plan. Alle aanpassingen worden opgenomen in een Nota van Wijzigingen. Daarin worden ook wijzigingen opgenomen die mogelijk voortvloeien uit het uitvoering gereed maken van het ontwerp of bijvoorbeeld uit gewijzigde regelgeving. De beide Nota’s worden met het Projectplan Waterwet en de definitieve vergunningen vastgesteld en gaan vervolgens weer 6 weken ter visie.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, hebben in die periode de mogelijkheid om een beroep in te dienen. De datum van deze ter visie legging wordt door de provincie bekend gemaakt middels een advertentie in lokale en regionale kranten. Ook maken we dit bekend via de website en digitale nieuwsbrief van de Alliantie. Naar verwachting start de uitvoering van de dijkversterking medio 2018.

De documenten die ter inzage hebben gelegen, zijn in te zien op de website van provincie Noord-Holland.