Resultaten onderzoek: contact in coronatijd

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Resultaten onderzoek: contact in coronatijd

Resultaten onderzoek: contact in coronatijd

RSS

Met de huidige coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om elkaar (in groepen) fysiek te ontmoeten. Contact met bewoners en ondernemers op en langs de dijk blijft wel belangrijk. Om samen tot passende alternatieven te komen, hebben wij mensen die op of nabij de Markermeerdijken wonen gevraagd om mee te doen aan een kort onderzoek. Er hebben 340 mensen aan het digitale onderzoek meegedaan.

Veruit de meeste respondenten zijn zeer tevreden over de informatievoorziening. Ook ervaren bewoners relatief weinig overlast van onze werkzaamheden.

Wilt u vaker meedoen aan onderzoek? Dan kunt u zich aanmelden voor het Dijkenpanel via deze link. Onze onderzoeken worden uitgevoerd door extern onderzoeksbureau EVA (Enneking & Voskuilen Ass.). Zij beheren ook het Dijkenpanel. Kijk voor meer informatie over het Dijkenpanel bij onze veelgestelde vragen.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier inzien: