Resultaten Dijkenpanel

Resultaten Dijkenpanel

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

In september is het Dijkenpanel gestart. Het eerste onderzoek  heeft waardevolle informatie opgeleverd. Het Dijkenpanel bestaat uit 1542 bewoners en ondernemers op en aan de dijk, én uit het achterland.

Belangrijkst: Markermeerdijken beschermen tegen overstroming
Het belangrijkste aan de Markermeerdijken is voor de meeste mensen de bescherming tegen overstromingen. In de afbeelding hieronder staat een overzicht van wat mensen belangrijk vinden.

Bewoners en ondernemers
Alliantiemanager Ine Waterreus: "In het onderzoek hebben we onderscheid gemaakt tussen bewoners en ondernemers in het gebied langs de Markermeerdijken. Deze doelgroepen hebben andere behoeften en dat bleek ook uit de resultaten. Zo zeggen de ondernemers uit het Dijkenpanel dat zij zich zorgen maken over de bereikbaarheid van hun bedrijf tijdens de uitvoering van de dijkversterking, en over mogelijke problemen met het aan- en afleveren van goederen. Dat is een belangrijk signaal voor ons. Als er verkeersmaatregelen nodig zijn, zullen we die afstemmen met de ondernemers in het gebied".

Hoe willen mensen geïnformeerd worden?
Ter voorbereiding op de uitvoering hebben we mensen onder andere gevraagd hoe zij het liefst geïnformeerd willen worden. Digitale middelen hebben bij de meerderheid de voorkeur. Alliantiemanager Ine Waterreus: "Niet iedereen vindt het fijn om informatie via de website te krijgen. Mensen die op en aan de dijk wonen zouden ook graag een nieuwsbrief in papieren vorm willen hebben. Daar gaan we voor zorgen."

Bewoners en ondernemers zijn ook op andere manieren geïnformeerd zoals tijdens informatie-, inloop- en omgevingsbijeenkomsten. De meerderheid van de bewoners en ondernemers binnen een straal van 200 meter van de dijk is van mening redelijk tot (heel) goed geïnformeerd te zijn over het project. Ine Waterreus: "Een groot deel van de betrokkenen zegt dat er voldoende ruimte is geweest om mee te praten over het project. Maar ze willen wel graag een betere terugkoppeling over hun inbreng. Dat verbeterpunt nemen we mee."

Ogen en oren in het gebied
In 2018 start de uitvoering van de versterking van de Markermeerdijken. Het dijkenpanel wordt een belangrijke graadmeter tijdens de uitvoering voor de Alliantie. “De panelleden zijn onze ogen en oren in de omgeving. Meerdere keren per jaar willen we monitoren hoe zij de uitvoering ervaren”, aldus Ine Waterreus.

Ook deelnemen?
Mensen die tussen Hoorn en Durgerdam of in het achterland wonen (omgeving van Zaandam of Purmerend), en het interessant vinden om mee te denken in een van de grootste dijkversterkingen van Nederland kunnen zich hier aanmelden. U krijgt een of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten.

Resultaten
Uitgebreide resultaten van het eerste onderzoek vindt u op deze pagina.

Het Markermeerdijkenpanel wordt opgebouwd en geënquêteerd door onderzoeksbureau EVA (Enneking & Voskuilen Ass.) uit Rotterdam. EVA bestaat ruim 20 jaar en werkt voor onder andere gemeenten, woningbouwcorporaties en andere non-profitorganisaties.