Rekenfout oorzaak afschuiven loswal

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Rekenfout oorzaak afschuiven loswal

Rekenfout oorzaak afschuiven loswal

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.
Loswal 10

Voor de versterking van de Markermeerdijken voeren we meer dan 90% van het materiaal aan via het water. Om dit te kunnen doen, zijn vaargeulen nodig zodat schepen de kust kunnen bereiken in het ondiepe Markermeer, en loswallen om de schepen te laten laden en lossen.

Een loswal is een tijdelijk buitendijks werkgebied van zand, met een aanlegplaats voor de schepen. In maart 2019 is gestart met de aanleg van loswal 4 (tussen Warder en Edam) en 10 (ten zuiden van Uitdam).

Wat is er gebeurd?
Tijdens de aanleg van loswal 10 is op 14 en 15 mei een deel van het zandlichaam zijwaarts afgegleden in het Markermeer en onder water gezakt. Even verderop is grond omhoog gekomen. De situatie is voor de dijk, omgeving en het personeel altijd veilig geweest. Om ieder veiligheidsrisico uit te sluiten, zijn we direct met alle werkzaamheden aan de loswallen gestopt.

Afschuiven komt voor bij ophogingen van grond en/of zand. In het ontwerp hebben wij hier rekening mee gehouden en zijn maatregelen genomen om dit tegen te gaan via bijvoorbeeld het aanbrengen van geotextielen, beperkte snelheid van ophogen en de vorm van de ophoging. De werkzaamheden voor deze loswal zijn gestart op 18 maart 2019. Vier weken later is dus een deel van het tot op dat moment aangebrachte zandlichaam plotseling en onvoorzien afgeschoven.

Hoe kon dit gebeuren?
Omdat de loswal een tijdelijke constructie is, voor de aan- en afvoer van materiaal, is ervoor gekozen een standaardmodel voor de stabiliteitsberekeningen te gebruiken, in plaats van diegene die we voor de dijkversterking zelf gebruiken. Waar onder meer Dijken op Veen in verwerkt is. Er is vervolgens een analyse gemaakt van verschillen tussen het model voor de loswal en het  model voor de dijk. Bij deze vergelijking is een rekenfout gemaakt waardoor het model een ontwerp opleverde voor deze loswal dat instabiel kon worden.

De bestaande dijk en de waterafsluitende laag van de Markermeerbodem is ruim voldoende intact gebleven met een dikte van minimaal 4 meter ter plaatse van de afschuiving.

Hoe nu verder?
Direct in de dagen erna heeft controle plaats gevonden op de overige werkzaamheden. Omdat voor de dijkversterkingsmaatregelen wel gebruik is gemaakt van het gespecialiseerde stabiliteitsmodel in plaats van het standaardmodel, leidt deze gebeurtenis alleen tot aanpassingen voor loswallen. Uit voorzorg worden deze loswallen voor de zekerheid opnieuw met dit gespecialiseerde stabiliteitsmodel ontworpen. Naar verwachting hervatten we in augustus het werk aan de verschillende loswallen. Om ervoor te zorgen dat het voorbereidend werk klaar is zodra we groen licht krijgen om te starten met de dijkversterking, onderzoeken we tegelijkertijd of het mogelijk is om, zolang de loswal nog niet af is, het materiaal met kleinere schepen met minder diepgang aan de dijk te laten aanvoeren.