Raad van State: voorlopige voorzieningen afgewezen

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Raad van State: voorlopige voorzieningen afgewezen

Raad van State: voorlopige voorzieningen afgewezen

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Dinsdag 19 februari behandelde de Raad van State twee verzoeken om een Voorlopige Voorziening. Met een Voorlopige Voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Vrijdag 1 maart deed de Voorzieningenrechter uitspraak: de verzoeken zijn afgewezen.

Wat betekent deze uitspraak?
De afwijzing van de voorlopige voorzieningen betekent dat de Alliantie kan starten met voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden. Begin maart start de Alliantie met baggerwerkzaamheden voor de vaargeulen. Het materiaal wordt straks namelijk zoveel mogelijk met schepen vanaf het water aangevoerd om de overlast te beperken. Daarvoor wordt gestart met de aanleg van de vaargeulen en later ook de loswallen.

Tot de uitspraak in de bodemprocedure worden alleen omkeerbare werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast blijft de dijk grotendeels ongemoeid.

Link naar de uitspraak
Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van State https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114200/201810151-2-r1/

Klik hier voor een eerder bericht over de procedure en de zitting https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/actueel-nieuwsbrief-dijkenpanel_285/item/raad-van-state-procedure-en-werkzaamheden_14002.html