Positiviteit overheerst op informatieavond module 3

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Positiviteit overheerst op informatieavond module 3

Positiviteit overheerst op informatieavond module 3

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

De Alliantie Markermeerdijken kijkt terug op een geslaagde informatieavond voor de bewoners in module 3. Ongeveer honderd belangstellenden kwamen donderdag 23 mei naar De Grost in Grosthuizen om te kijken naar de fraaie 3D-tekeningen van de oeverdijk en informatie in te winnen bij de Alliantie-medewerkers.

Een kleine groep blijft kritisch over de dijkversterking. Andere bewoners uit de Grote Waal (Hoorn) en Scharwoude staan na deze avond een stuk positiever tegenover de oeverdijk.

Zwemmen

Een dijkbewoner uit Scharwoude gaf aan dat de 3D-tekeningen een fraai beeld schetsen van de toekomstige situatie. Hij wist bijvoorbeeld niet dat er een zandstrandje op de oeverdijk komt. ,,Dus we kunnen straks gewoon weer zwemmen?'', stelde hij blij verrast vast. Diverse bewoners van Scharwoude zeiden graag een bruggetje over het tussenwater te willen, zodat ze makkelijk op de oeverdijk kunnen komen. Ook kwamen er voorstellen voor bankjes op de oeverdijk. De Alliantie heeft alle suggesties verzameld en treedt hierover in overleg met de betrokken gemeenten.

Opstuivend zand

Niet alle kritische bewoners in module 3 zijn na donderdagavond 'om'. Een kleine groep aanwezigen ging bij het bord met het veiligheidsontwerp de discussie aan over onder andere de grootte van de oeverdijk. De Alliantie heeft in de modules 2 en 3 voor deze oplossing gekozen zodat de huidige dijk, die onderdeel uitmaakt van de Westfriese Omringdijk, in tact kan blijven. Dat geldt ook voor het voorland. Het noordelijk deel van de oeverdijk in module 3 (de Galgenbocht tot gemaal Westerkogge) wordt grotendeels ingericht als natuurgebied. In het zuidelijk deel (Westerkogge tot Bedijkte Waal) kan in de zomer gezwommen worden en op de kruin komt een fiets- en wandelpad.