Plannen Markermeerdijken klaar voor de inspraak (7/12/2017)

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Plannen Markermeerdijken klaar voor de inspraak (7/12/2017)

Plannen Markermeerdijken klaar voor de inspraak (7/12/2017)

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

De provincie Noord-Holland legt de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor de Versterking van de Markermeerdijken ter inzage. De plannen zijn in te zien van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018.

Inloopbijeenkomst op 9 januari

De plannen zijn vanaf 14 december digitaal in te zien via de website van de provincie. Op dinsdag 9 januari organiseert de provincie van 17.00 – 19.30 uur een inloopbijeenkomst in Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1 te Monnickendam. Iedereen die vragen heeft over de procedure en het Ontwerp Projectplan Waterwet en bijbehorende vergunningen is van harte welkom.

Liever de papieren versie inzien?

Voor wie liever de stukken op papier inkijkt, liggen alle documenten ook ter inzage op het projectkantoor van de Alliantie, Hoogedijk 1d in Katwoude. Het kantoor is dagelijks geopend tussen 9.00 en 17.00. Het kantoor is gesloten van 25 december tot en met 1 januari. U kunt ook terecht op het kantoor van het hoogheemraadschap, Stationsplein 136 in Heerhugowaard. Het kantoor is 27 tot en met 29 december gewoon tijdens kantooruren geopend. Op 1 januari is het kantoor gesloten.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen van 14 december tot en met 24 januari een zienswijze indienen. De provincie verwerkt de zienswijzen in een Nota van Antwoord samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken. Hierin komt een overzicht van alle zienswijzen en of dit tot een aanpassing in het plan heeft geleid. Alle wijzigingen worden opgenomen in een Nota van Wijzigingen. Daarin worden mogelijk ook wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit het uitvoering gereed maken van het ontwerp of bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving. De Nota’s worden met het Projectplan Waterwet en de definitieve vergunningen vastgesteld en gaan vervolgens weer 6 weken ter visie.

Met de versterking wil Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de veiligheid van deze dijken voor de komende 50 jaar op orde brengen. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim 1,2 miljoen inwoners en 25 miljard economische waarde. Naar verwachting start de uitvoering van de dijkversterking medio 2018.